top of page
Ovace ve stoje

Vítězové ročníku

2021

Inspirujte se příběhy našich vítězů, kteří byli v roce 2021 oceněni titulem Rodinná firma roku.

Kategorie Malá firma:

1. místo Satturn Holešov spol. s r. o.

Rodinná firma s  tradicí od  roku 1992 působí v  oboru elektronických komunikací a  informačních technologií ve spojení s projekty ochrany životního prostředí, které kladou důraz na  zadržování vody v  krajině a  snižování znečištění povrchových i  podzemních vod nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. Za své dlouhodobé inovační aktivity firma získala řadu ocenění (Inovace roku 2019, Vizionář 2019, Egovernment – The Best 2020 nebo Quality Innovation Award 2020). Nejprestižnějším oceněním je cena Strait of Magellan Award za  inovace a průzkum s globálním dopadem, kterou jí udělila chilská nadace Imagen de Chile jako jediné firmě v ČR.

www.satturn.cz

2. místo + Cena veřejnosti: TisknuLevne.cz (Penda s.r.o.)

Rodinná společnost Penda je provozovatelem e-shopu a  neustále se rozšiřující sítě 117 prodejen TisknuLevne.cz. TisknuLevne.cz je největším specialistou u  nás v  prodeji náplní do  tiskáren a jedničkou na trhu v segmentu malých a  středních podnikatelů a  domácností. Kromě originálního spotřebního materiálu od  více než padesáti  značek prodává i  velice oblíbené kompatibilní náplně vlastní značky TisknuLevne.cz.

www.tisknulevne.cz

3. místo: Vitaminátor s.r.o.

Firma dodává stoprocentní přírodní šťávy převážně z vlastního ovoce a zeleniny, které jsou určeny nejenom pro děti, ale pro všechny, kteří se zajímají o  své zdraví. Novinkou v  jejich sortimentu jsou ovocné přesnídávky v  bio kvalitě. Rodinné vedení ručí za každý litr moštu, který opustí jejich moštárnu. Během několika posledních let dokázala firma rozvinout spolupráci s řadou škol, nemocnic, restaurací, prodejen se zdravou výživou a dalšími subjekty. 

www.vitaminator.cz

Kategorie Střední firma:

1. místo: Grada Publishing, a.s.

Nakladatelství Grada založil v  roce 1991 Roman Sviták. V  současnosti jsou již zaměstnanci firmy jeho tři děti a  připravují se, že jednou rodinnou firmu povedou. Zpočátku Grada vydávala počítačovou literaturu a  postupně přidávala další obory. Dnes je třetím největším nakladatelstvím, které vydává knihy všech žánrů pod pěti značkami – Grada, Cosmopolis, Bambook, Alferia a  Metafora. Ročně vyprodukuje až 500 novinek a také provozuje předplatné na  e-knihy Bookport. Stále si drží pozici jedničky v odborné literatuře.

www.grada.cz

2. místo: EcoGlass, a.s.

Po  třiceti letech úspěšného fungování společnosti založené na  nejlepších tradicích českých sklářů její vlastníci, manželé Kočárkovi, předali vedení manželům Krutským, tedy dceři a  zeťovi. Od  založení v  roce 1991 se EcoGlass postupně vypracoval mezi významné evropské výrobce přesně lisované technické skleněné optiky pro osvětlovací aplikace. Firma nabízí kompletní servis, počínaje optickým návrhem a  výrobou prototypů přes fotometrickou kontrolu až po  sériové dodávky. Výroba je založena na  vlastních technologiích, patentovaném postupu lisování a výchozím materiálem je v naprosté většině české sklo.

www.ecoglass-optic.com/cs

3. místo: HTP s.r.o.

Podnik založil v  roce 1996 Stanislav Tománek a  v  začátcích fungoval jako obchodní organizace podporující zahraniční společnosti při hledání výrobních kapacit v ČR a SR. V době, kdy se syn zakladatele Jan rozhodoval pro další studium, došlo v rámci rodiny k rozhodnutí začít budovat vlastní výrobní kapacity a  zákazníkům dodávat výrobky vyráběné již pouze společností HTP. V  současné době se soustřeďuje na vlastní výrobu technologiemi zpracování plechů laserem, lisování, robotického svařování, CNC frézování a  velmi přesného soustružení, povrchových úprav, výrobků z  gumy a  plastů, doplněných výrobou montážních celků. Zákazníky jsou významné světové společnosti vyrábějící automobilovou a  zemědělskou techniku, manipulační a  stavební stroje, kolejová vozidla, medicínské a  laboratorní přístroje. Firma nyní zaměstnává 145 pracovníků a do podnikání jsou aktivně zapojeni čtyři rodinní příslušníci.

www.htpcr.cz

bottom of page