Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti proběhne od 19. 9. do 2.10. 2022.