top of page
Registrovat

Pravidla soutěže

Hledáme inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání, sdílení zkušeností, aj.

Koho hledáme?

 

 • Rodinné firmy (zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání)

 • Firmy do 250 zaměstnanců

 • Nikoli místní pobočky velkých společností

 • Nikoli neziskové, nestátní organizace, sociální podniky apod.

Registrovat

 

Pravidla soutěže

Hledáme inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání, sdílení zkušeností, aj.

 

Základní podmínky

 

Kategorie Malé firmy

 • Obrat do 10 mil. EUR,

 • bilanční suma do 10 mil. EUR,

 • doba podnikání alespoň 5 let,

 • maximálně 50 zaměstnanců,

 • firma bez delikventní úvěrové historie,

 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,

 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání

Kategorie Střední firmy

 • Obrat do 50 mil. EUR,

 • bilanční suma do 43 mil. EUR,

 • doba podnikání alespoň 5 let,

 • maximálně 250 zaměstnanců,

 • firma bez delikventní úvěrové historie,

 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,

 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.

Rodinna-firma-roku-AMSP-CR_logo_RGB-vertical_edited.png

Ostatní podmínky soutěže

Nominovaný

·         Nominovaný musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly soutěže.

·         Firmy mohou být nominovány vždy jen do jedné kategorie soutěže (vyjma Ceny veřejnosti).

Nominující

·         Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

·         Nominujícím může být PR agentura; firmy rovněž mohou nominovat samy sebe.

Nelze nominovat

·         Vítěze předchozích ročníků,

·         pobočky větších společností,

·         neziskové organizace, sociální podniky, příspěvkové organizace apod.,

·         partnera aktuálního ročníku soutěže.

AMSP ČR si vyhrazuje právo

·         Sama nominovat příběhy,

·         vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly soutěže nebo budou směřovat

k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě

či skupině osob

Co nás zajímá? (hodnotící kritéria)

Podnikatelský příběh, obor podnikání, zvládání překážek, vize, strategie firmy, komunikace, příp. pozitivní dopad podpory na místní komunitu:

 • Inspirativní a zajímavý podnikatelský příběh, překonané překážky

 • Příprava či zkušenosti z generační výměny

 • Promyšlenost, systematičnost činnosti firmy

 • Péče o zaměstnance

 • Odpovědný přístup firmy ve všech oblastech její podnikatelské činnosti


Specifika pro hodnotící komisi:

 • Jedinečnost produktů či služeb

 • Exportní zaměření firmy a zahraniční expanze.

 • Navázání na práci předků a rozvoj regionální tradice, případně její
  rozvinutí v moderní době.

 •  Příkladný přístup k zaměstnancům, vzdělávání lidí, příklady mimořádné sociální péče o zaměstnance a jejich rodiny.

 • PR hodnota firmy, stávající a potenciál v této oblasti.

 • Společenská a lokální odpovědnost (podpora regionálních škol, zaměstnávání učňů, podpora řemesel, spolupráce s vysokými školami, podpora dětského a mládežnického sportu).

 • Stabilizace lidí a rozvoj podnikání na venkově.

bottom of page