top of page
Registrovat

Pravidla soutěže

Hledáme inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny v podnikání, sdílení zkušeností, aj.

abstraktní pozadí

 

Pravidla soutěže

Hledáme inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace. Rodinné firmy podnikají promyšleně, odpovědně, v dlouhodobém horizontu a také pomáhají v místě, kde působí. Je pro ně důležitá i podpora rodiny

v podnikání, sdílení zkušeností, aj.

Koho hledáme?

 • Rodinné firmy (zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání)

 • Firmy do 250 zaměstnanců

 • Nikoli místní pobočky velkých společností

 • Nikoli neziskové, nestátní organizace, sociální podniky apod.

abstraktní pozadí

 

Základní podmínky

 

Kategorie Malé firmy

 • Obrat do 10 mil. EUR,

 • bilanční suma do 10 mil. EUR,

 • doba podnikání alespoň 5 let,

 • maximálně 50 zaměstnanců,

 • firma bez delikventní úvěrové historie,

 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,

 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání

Kategorie Střední firmy

 • Obrat do 50 mil. EUR,

 • bilanční suma do 43 mil. EUR,

 • doba podnikání alespoň 5 let,

 • maximálně 250 zaměstnanců,

 • firma bez delikventní úvěrové historie,

 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury,

 • zapojení dvou a více rodinných příslušníků do podnikání.

Rodinna-firma-roku-AMSP-CR_logo_RGB-vertical_edited.png

Ostatní podmínky soutěže

Nominovaný

·         Nominovaný musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly soutěže.

·         Firmy mohou být nominovány vždy jen do jedné kategorie soutěže (vyjma Ceny veřejnosti).

Nominující

·         Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

·         Nominujícím může být PR agentura; firmy rovněž mohou nominovat samy sebe.

Nelze nominovat

·         Vítěze předchozích ročníků,

·         pobočky větších společností,

·         neziskové organizace, sociální podniky, příspěvkové organizace apod.,

·         partnera aktuálního ročníku soutěže.

AMSP ČR si vyhrazuje právo

·         Sama nominovat příběhy,

·         vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly soutěže nebo budou směřovat

k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě

či skupině osob

abstraktní pozadí

Co nás zajímá? (hodnotící kritéria)

Podnikatelský příběh, obor podnikání, zvládání překážek, vize, strategie firmy, komunikace, příp. pozitivní dopad podpory na místní komunitu:

 • Inspirativní a zajímavý podnikatelský příběh, překonané překážky

 • Příprava či zkušenosti z generační výměny

 • Promyšlenost, systematičnost činnosti firmy

 • Péče o zaměstnance

 • Odpovědný přístup firmy ve všech oblastech její podnikatelské činnosti


Specifika pro hodnotící komisi:

 • Jedinečnost produktů či služeb

 • Exportní zaměření firmy a zahraniční expanze.

 • Navázání na práci předků a rozvoj regionální tradice, případně její
  rozvinutí v moderní době.

 •  Příkladný přístup k zaměstnancům, vzdělávání lidí, příklady mimořádné sociální péče o zaměstnance a jejich rodiny.

 • PR hodnota firmy, stávající a potenciál v této oblasti.

 • Společenská a lokální odpovědnost (podpora regionálních škol, zaměstnávání učňů, podpora řemesel, spolupráce s vysokými školami, podpora dětského a mládežnického sportu).

 • Stabilizace lidí a rozvoj podnikání na venkově.

bottom of page